Lite församlingshistorik

Församlingen har sina rötter i ett socialt arbete som startade på 1930-talet. Baptistungdomar samlade in pengar till soppkök i Stockholm (Kreuger-kraschen hade gjort många arbetslösa med fattigdom som följd). När det projektet avslutades användes de resterande pengarna för att starta ett pojkhem i Nockeby. 1939 flyttade detta pojkhem ut till Villa skoga i Kungsängen.

historik04vp

Församlingen möttes i början i källaren i pojkhemmet. Visionen vid starten var att samla de kristna i området, att hålla regelbunda gudstjänster och att nå ut i området framför allt genom barn- och ungdomsarbete.

Ett viktigt ledord i församlingens barndom var 1 Korintierbrevet 12 om lemmarna och kroppen. Man betonade speciellt att alla är olika men beroende av varandra. Församlingen hade redan från början en öppen ekumenisk profil, vilket inte var så vanligt på den tiden.

 

Några årtal ur församlingens historia

1932 Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) startar pojkhem i Nockeby.

1938 "Villa Skoga" i Kungsängen inköps för c:a 70 000:-

1939 Pojkhemmet flyttar från Nockeby till "Villa Skoga" i Kungsängen.

1951 Ynglingahemmet (YH) invigs för ett fortsatt gruppboende för de pojkar som blivit för gamla för att bo kvar på pojkhemmet. Samma år startar personalen på YH under ledning av föreståndaren Gerhard Thorsell söndagsskola i källarlokalen.

1952 Scoutverksamhet, Goda Kamrater (GK) startas i samma lokal. Gerhard Thorsell får samma år en vision om en frikyrka i Kungsängen och tomten intill YH inköps för ändamålet.

1958 Kungsholmens Baptistförsamling börjar med predikoverksamhet i Kungsängen, så kallad utpostverksamhet. Pastorerna Egron Gussander och Daniel Kviberg uppehåller predikoverksamheten.

1963 4 april bildar 19 personer Kungsängens Baptistförsamling, en församling som kommer att få ett ekumeniskt medlemsskap. I den första styrelsen kommer ordföranden från Sv. Baptistsamfundet, sekreteraren från Sv. Kyrkan och kassören från Sv. Missionsförbundet. Församlingen leds av en föreståndargrupp med delat föreståndarskap, en församlingsordning som följt församlingen hela tiden.

1972 Församlingen köper fastigheten av Baptisternas sociala mission.
historik10bygge
1983
5 juni tar församlingen beslut om att bygga kyrka. Församlingen har då 66 medlemmar.

1984 4 mars installeras Claes Bystedt som pastor, första tiden på deltid. På kvällen den 24 juni tas första spadtaget för kyrkbygget. Församlingen har då 73 medlemmar.

1985 14 april inviger församlingen sin kyrka, Skogakyrkan. På kvällen samma dag döps 11 personer.

1984-1985 ingår församlingen i Baptistsamfundets satsning "Utmaningen" och får ekonomiskt bidrag dels för pastorstjänsten och dels för kyrkbygget.

1987 I september månad uppgår Håtuna Baptistförsamling i Kungsängens Baptistförsamling. Församlingen har vid årets slut 130 medlemmar.

1993 I april månad firar församlingen sitt 30-årsjubileum. Församlingen har då 140 medlemmar och ungdomsarbetet omfattar 90 barn och ungdomar.

1996 Församlingen har vid årets slut 200 medlemmar.

2002 Under våren ansluter sig församlingen till samfundet Nybygget - Kristen samverkan (senare omdöpt till Evangeliska Frikyrkan). Sammarbetet med Svenska Baptistsamfundet är oförändrat.

2006 Församlingen har vid årets slut drygt 250 medlemmar. Under årets startas second handförsäljning i våra lokaler

2013
Församlingen firar 50 år med ett välbesökt jubileum med både nya och gamla bekanta. Vi får höra om bl.a. om det genomsyrande barn- och ungdomsarbetet och om dramagruppens framfart. Samtidigt blickar vi framåt och vill fortsätta vara en viktig mötespunkt mellan människor och med Gud för människor i Kungsängen.

2014 En omfattande renovering startar av vår äldre fastighet Kungsängen med byte av tak, renovering av fasad och balkonger. Renoveringen kommer att fortsätta under flera år.

2015 Second hand verksamheten upphör och har då under nio år samlat in cirka 1,2 miljoner kr till olika stödprojekt i världen.

2016 Ungdom med Uppgift (UMU) flyttar in sin Stockholmsbas och bedriver undervisning i den äldre fastigheten.
         Under sommaren brinner Källskolans lokaler i Kungsängen ned och delar av deras undervisning flyttar in i Skogakyrkan. De blit kvar under l hele läsåret 2016/2017.

2020 En pandemi stänger ner all offentlig verksamhet från april. Församlingen påbörjar då att sända förinspelade gudstjänster över Intenet.
         Från påsk startar en böneverksamhet som innebär att några samlas till bön i kyrkan varje vardag under några timmar.