EFI Fadder i Rumänien

EFI Fadder (Elim Fellowship International) bildades som ett svenskt insamlingsorgan sedan de fruktansvärda förhållandena på rumänska barnhem blivit kända i början av 1990-talet. Lars och Barbro Gustavsson arbetar sedan dess i den lilla staden Marghita i norra Rumänien.

Målsättningen är att hjälpa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! Arbetet startade på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats, allt i linje med målsättningen. Drygt fyrtio rumäner är anställda i de olika projekten och på plats finns också ett team av volontärer från olika länder. Varje volontär betalar för mat och husrum och kostar alltså inget för organisationen.

Verksamheten omfattar bl.a.:

  • Fyra familjehem med möjlighet att ta emot upp till sex barn och ungdomar i olika åldrar.
  • Gruppboende för handikappade.
  • Särskola.
  • Klubben, en träffpunkt som fungerar som en kristen ungdomsgård och är öppen flera gånger i veckan för olika aktiviteter t.ex. sång, musik, bibelundervisning, fotboll och annan sport, lek och spel.
  • PRO Elim, olika arbetsmöjligheter ordnas för att hjälpa ungdomar att lära sig att sköta ett arbete.
  • Stödboende för ungdomar

För ytterligare info: www.efifadder.se