Second Hand-projekt

Här presenterar vi fasta projekt som vi stöder genom överskottet från Skogakyrkans Second Hand-butik. Fler projekt som pengarna går till hittar du på PMUs hemsida.

Hope Education India Project

Detta är ett utbildningsprojekt i Calcuttaområdet, Indien.
De flesta invånarna där är flyktingar från Bangladesh, och många kan varken läsa eller skriva. De flesta barnen arbetar i stället för att gå i skolan.
Familjerna uppmanas att skicka barnen till skolan. De erbjuds då hjälp med skoluniform, skolmaterial, läxläsning och stöd att fullfölja sin skolgång. Det finns också undervisning i teckning och gitarrspel.
Speciella dagar ges undervisning och information till föräldrarna om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället.

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap.  När de är klara länkas de till ett institut för mikrolån för start av egen verksamhet.
Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa.
I undervisningen ingår hälsolära, samhällskunskap samt sociala färdigheter med kristna värderingar som grund.

Ett långsiktigt mål är att alla barn i detta område ska fullfölja sin skolgång och få goda möjligheter inför framtiden.
Genom hantverkstillverkning kan kvinnorna öka familjens inkomster vilket innebär bättre föda, bättre bostäder, tillgång till mediciner och hälsovård. Det ger kvinnor och barn en bättre ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.

Projektet drivs av Maria Sandberg med make Dev samt indiska medarbetare.

Barn i skolprojektet