Internationellt

Skogakyrkan är engagerad i evangeliskt och socialt arbete utanför Sveriges gränser. Du kan läsa om de engagemang som är aktuella just nu genom att välja ett land i menyn. Vår förhoppning är att du kanske blir sporrad till att be för någon verksamhet som Du känner särskilt för.

Om du vill, finns det även möjlighet att stödja ett eller flera av församlingens missionsåtaganden ekonomiskt. Sänd ditt stöd till församlingens internationella arbete via Swish på 123 451 20 75, eller via postgiro 63 19 - 8 och ange på inbetalningen vilket projekt Du vill stödja.

Threads of Hope, Aten

Människohandeln i Europa fortsätter att växa.
I Europa flyttas 100 000-tals människor varje år över landsgränserna för att exploateras och utnyttjas, de flesta inom sexindustrin eller som billig arbetskraft. I flera av Europas länder är prostitution laglig, till exempel i Grekland.

I Aten arbetar Eva-Lena Hellmark genom Evangeliska Frikyrkan mitt bland över 300 bordeller i Red Light-distriktet.

Skogakyrkan stödjer henne i arbetet för att ge kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.

Genom organisationen Threads of Hope erbjuds arbetstillfällen till kvinnor som lämnat i liv i prostitution. Arbetena bygger på att skapa förtroendefulla relationer och kräver tid och tålamod. Varje fri och återupprättad person är en seger!

Du kan följa Treads of Hope på Instagram: @threadsofhopehellas

 

Hope Education India Project

Detta är ett utbildningsprojekt i Calcuttaområdet, Indien.
De flesta invånarna där är flyktingar från Bangladesh, och många kan varken läsa eller skriva. De flesta barnen arbetar i stället för att gå i skolan.
Familjerna uppmanas att skicka barnen till skolan. De erbjuds då hjälp med skoluniform, skolmaterial, läxläsning och stöd att fullfölja sin skolgång. Det finns också undervisning i teckning och gitarrspel.
Speciella dagar ges undervisning och information till föräldrarna om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället.

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap.  När de är klara länkas de till ett institut för mikrolån för start av egen verksamhet.
Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa.
I undervisningen ingår hälsolära, samhällskunskap samt sociala färdigheter med kristna värderingar som grund.

Ett långsiktigt mål är att alla barn i detta område ska fullfölja sin skolgång och få goda möjligheter inför framtiden.
Genom hantverkstillverkning kan kvinnorna öka familjens inkomster vilket innebär bättre föda, bättre bostäder, tillgång till mediciner och hälsovård. Det ger kvinnor och barn en bättre ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.

Projektet drivs av Maria Sandberg med make Dev samt indiska medarbetare.

Barn i skolprojektet

Rama och Vladica

 

Vladica är pastor i Vranje i södra Serbien, en stad med ca 56 000 invånare. Församlingen har ca 150 medlemmar, mestadels romer. De har ett stort arbete bland romska ungdomar och barn.

Det startades nyligen två nya församlingar i Vranjska Banja och i Surdulica.

Vladica arbetar mycket med att byggas ledarteam och fostra nya ledare. Att starta nya församlingar ligger starkt på hans hjärta.