Internationellt

Skogakyrkan är engagerad i evangeliskt och socialt arbete utanför Sveriges gränser. Du kan läsa om de engagemang som är aktuella just nu genom att välja ett land i menyn. Vår förhoppning är att du kanske blir sporrad till att be för någon verksamhet som Du känner särskilt för.

Om du vill, finns det även möjlighet att stödja ett eller flera av församlingens missionsåtaganden ekonomiskt. Sänd ditt stöd till församlingens internationella arbete via Swish på 123 451 20 75, eller via postgiro 63 19 - 8 och ange på inbetalningen vilket projekt Du vill stödja.

Rama och Vladica

 

I Serbien stödjer vi två pastorer i deras arbete.

Rama är pastor i Niš, Serbiens tredje största stad med ca 156 000 invånare. Där började han arbetet bland romer i slutet av 1998.

Idag har församlingen över 100 medlemmar. Kring 100 barn kommer till söndagsskolan och ca 30 på ungdomssamlingar. De har också ett arbete bland änkor och ensamstående samt hemgrupper.

De ordnar ofta evangelisationsmöten och delar ut litteratur i flera stadsdelar där det bor romer.


Vladica är pastor i Vranje i södra Serbien, en stad med ca 56 000 invånare. Församlingen har ca 150 medlemmar, mestadels romer. De har ett stort arbete bland romska ungdomar och barn.

Det startades nyligen två nya församlingar i Vranjska Banja och i Surdulica.

Vladica arbetar mycket med att byggas ledarteam och fostra nya ledare. Att starta nya församlingar ligger starkt på hans hjärta. 

Hope Education India Project

Detta är ett utbildningsprojekt i Calcuttaområdet, Indien.
De flesta invånarna där är flyktingar från Bangladesh, och många kan varken läsa eller skriva. De flesta barnen arbetar i stället för att gå i skolan.
Familjerna uppmanas att skicka barnen till skolan. De erbjuds då hjälp med skoluniform, skolmaterial, läxläsning och stöd att fullfölja sin skolgång. Det finns också undervisning i teckning och gitarrspel.
Speciella dagar ges undervisning och information till föräldrarna om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället.

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap.  När de är klara länkas de till ett institut för mikrolån för start av egen verksamhet.
Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa.
I undervisningen ingår hälsolära, samhällskunskap samt sociala färdigheter med kristna värderingar som grund.

Ett långsiktigt mål är att alla barn i detta område ska fullfölja sin skolgång och få goda möjligheter inför framtiden.
Genom hantverkstillverkning kan kvinnorna öka familjens inkomster vilket innebär bättre föda, bättre bostäder, tillgång till mediciner och hälsovård. Det ger kvinnor och barn en bättre ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.

Projektet drivs av Maria Sandberg med make Dev samt indiska medarbetare.

Barn i skolprojektet

EFI Fadder i Rumänien

EFI Fadder (Elim Fellowship International) bildades som ett svenskt insamlingsorgan sedan de fruktansvärda förhållandena på rumänska barnhem blivit kända i början av 1990-talet. Lars och Barbro Gustavsson arbetar sedan dess i den lilla staden Marghita i norra Rumänien.

Målsättningen är att hjälpa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! Arbetet startade på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats, allt i linje med målsättningen. Drygt fyrtio rumäner är anställda i de olika projekten och på plats finns också ett team av volontärer från olika länder. Varje volontär betalar för mat och husrum och kostar alltså inget för organisationen.

Verksamheten omfattar bl.a.:

  • Fyra familjehem med möjlighet att ta emot upp till sex barn och ungdomar i olika åldrar.
  • Gruppboende för handikappade.
  • Särskola.
  • Klubben, en träffpunkt som fungerar som en kristen ungdomsgård och är öppen flera gånger i veckan för olika aktiviteter t.ex. sång, musik, bibelundervisning, fotboll och annan sport, lek och spel.
  • PRO Elim, olika arbetsmöjligheter ordnas för att hjälpa ungdomar att lära sig att sköta ett arbete.
  • Stödboende för ungdomar

För ytterligare info: www.efifadder.se