Kommande gudstjänster

26 maj
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Oscar Stålham
Mikael Lundström, David Ekholm mfl
Söndagsskolans avslutning
Kyrkkaffe

2 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst med bön och nattvard

Oscar Stålham
Marie Widenborg och Zjenja Malmlöf
Kyrkkaffe

Församlingsmöte

9 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén
Runa Åhlén
Kyrkkaffe