Kommande gudstjänster

20 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Oscar Stålham predikar. Musiken leds av Sven-Olov Lundsjö mfl
Högst 50 deltagare, anmälan krävs via hemsidan

 

27 jun
10:00 - 11:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Oscar Stålham predikar. Musiken leds av Runa Åhlén mfl
Högst 50 deltagare, anmälan krävs via hemsidan

4 jul
10:00 - 11:00 Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst
Oscar Stålham predikar. Musiken leds av Marie Widenborg, Stefan Andersson, Zjenja Malmlöf mfl
Högst 50 deltagare, anmälan krävs via hemsidan