Kommande gudstjänster

24 sep
11:00 - 13:00 Gudstjänst

En kyrkan där människor upprättas
Martin Reén predikar
Christer Roshamn, Håkan Flank mfl leder musiken
Söndagsskola
Kyrkkaffe

1 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

En kyrkan som är känd för barmhärtighet
Christer Roshamn predikar

Söndagsskola
Kyrkkaffe

8 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

En kyrka där under och tecken sker
Pelle Nordell predikar

Söndagsskola
Kyrkkaffe