Kommande gudstjänster

5 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

Oscar Stålham predikar
Sven-Olov Lundsjö mfl leder lovsången
Söndagsskola
Kyrkkaffe

12 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst med söndagsskolans avslutning

Kyrkkaffe

19 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Julkonsert med allsång
Kören, Barnkören samt församlingens solister och musiker
Servering