Kommande gudstjänster

24 nov
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Christer Dahlberg
Marie Byström mfl
Kyrkkaffe

1 dec
11:00 - 13:00 Adventsgudstjänst

Stojan Gajicki
Kören
Kyrkkaffe
Tillsammans med Kristna gemenskapen i Bro

8 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Marianne Källberg
Lovsångsgrupp
Julfest för söndagsskolan
Kyrkkaffe