Kommande gudstjänster

21 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Stefan Widenborg
Marie Widenborg

28 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Oscar Stålham
Christer Lindkvist

4 aug
10:00 - 12:00 Gudstjänst med nattvard

Anders Åhlén
Runa Åhlén