Kommande gudstjänster

25 sep
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Lars Mörling från Husbykyrkan predikar
Marie Widenborg, Stefan Andersson, Zjenja Malmlöf mfl leder musiken
Söndagsskola
Kyrkkaffe

2 okt
11:00 - 13:00 Lovsångsgudstjänst

Medverkan av flera av församlingens sångare och musiker
Vittnesbörd och reflektioner från lördagens undervisning
Marianne Källberg
Kyrkkaffe

9 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst för alla åldrar

Marianne Källberg predikar
Linnea Nilsson och Frida Gyll leder musiken
Kyrkkaffe