Kommande gudstjänster

26 jun
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Anders Åhlén predikar
Marie Widenborg, Zjenja Malmlöf mfl leder musiken

3 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst med nattvard

Marianne Källberg predikar
Marie Widenborg, Stefan Andersson och Zjenja Malmlöf nleder musiken

10 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Christoffer Ahlbäck predikar
Malin och Per Cederberg mfl leder musiken