Kommande gudstjänster

12 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Lovsångsgudstjänst med
Dag och Helena Bergkvist

Kyrkkaffe

19 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst för alla åldrar

Marianne Källberg predikar

Kyrkkaffe

26 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Marianne Källberg predikar