Kommande gudstjänster

1 mar
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

Stojan Gajicki
Sofia Rosenqvist mfl
Söndagsskola
Kyrkkaffe

1 mar
17:00 - 19:00 Förnyelsemöte

Undervisning, lovsång och bön
Stojan Gajicki

Inledning av böneveckan 24/7

fr 6 mar
18:00 - 20:00 Världsböndagen

"Stig upp, ta din säng och gå"
Ekumenisk bönegudstjänst utformad
av kvinnor i Angola
Servering