Kommande gudstjänster

25 okt
11:00 - 12:15 Gudstjänst

Gudstjänst med lovsång och predikan

Söndagsskola

Ta med egen fika

Välkommen om du är frisk och inte ingår i någon riskgrupp
Vi samlas högst 50 personer och håller avstånd till varandra. För att alla som vill komma ska veta om de får plats är det viktigt att du anmäler dig.

Anmälan till Gudstjänst

25 okt
14:00 Gudstjänst med bön och lovsång

En enkel gudstjänst med predikan, bön, delgivning och lovprisning

Välkommen om du är frisk och inte ingår i någon riskgrupp
Vi samlas högst 50 personer och håller avstånd till varandra. Anmäl dig för att veta att du har en plats.

Anmälan till Gudstjänst

on 28 okt
13:00 - 14:30 Gudstjänst mitt i veckan

Välkommen till en enkel gudstjänst mitt i veckan
med sång, andakt, nattvard och gemenskap