Kommande gudstjänster

20 okt
11:00 - 13:00 Bönegudstjänst

Oscar Stålham
Sven Olof Lundsjö och 
Marianne Gustafsson mfl
Kyrkkaffe

27 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén
Mikael Lundström mfl
Kyrkkaffe

3 nov
11:00 - 13:00 Gudstjänst