Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

24 nov
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Christer Dahlberg
Marie Byström mfl
Kyrkkaffe

1 dec
11:00 - 13:00 Adventsgudstjänst

Stojan Gajicki
Kören
Kyrkkaffe
Tillsammans med Kristna gemenskapen i Bro

8 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Marianne Källberg
Lovsångsgrupp
Julfest för söndagsskolan
Kyrkkaffe