Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

5 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

Oscar Stålham predikar
Sven-Olov Lundsjö mfl leder lovsången
Söndagsskola
Kyrkkaffe

12 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst med söndagsskolans avslutning

Kyrkkaffe

19 dec
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Julkonsert med allsång
Kören, Barnkören samt församlingens solister och musiker
Servering