Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

12 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Lovsångsgudstjänst med
Dag och Helena Bergkvist

Kyrkkaffe

19 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst för alla åldrar

Marianne Källberg predikar

Kyrkkaffe

26 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Marianne Källberg predikar