Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

25 jul
10:00 - 11:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Rune Lundström predikar. Musiken leds av Christer Lindkvist samt Malle och Harald Jota.

1 aug
10:00 - 11:00 Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard
Håkan Flank predikar och musiken leds av Runa Åhlén

8 aug
10:00 - 11:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Per-Olof Danielsson predikar.
Musiken leds av Arlette Irankunda med familj