Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

22 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Stojan Gajicki
Katarina Wikström mfl

29 jul
10:00 - 12:00 Nattvardsgudstjänst

Gudstjänst med nattvard
Anders Åhlén
Runa Åhlén mfl

5 aug
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Stojan Gajicki
Mikael Lundström, Obi Eze mfl