Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

26 jun
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Anders Åhlén predikar
Marie Widenborg, Zjenja Malmlöf mfl leder musiken

3 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst med nattvard

Marianne Källberg predikar
Marie Widenborg, Stefan Andersson och Zjenja Malmlöf nleder musiken

10 jul
10:00 - 12:00 Gudstjänst

Christoffer Ahlbäck predikar
Malin och Per Cederberg mfl leder musiken