Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

1 mar
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

Stojan Gajicki
Sofia Rosenqvist mfl
Söndagsskola
Kyrkkaffe

1 mar
17:00 - 19:00 Förnyelsemöte

Undervisning, lovsång och bön
Stojan Gajicki

Inledning av böneveckan 24/7

fr 6 mar
18:00 - 20:00 Världsböndagen

"Stig upp, ta din säng och gå"
Ekumenisk bönegudstjänst utformad
av kvinnor i Angola
Servering