Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

24 sep
11:00 - 13:00 Gudstjänst

En kyrkan där människor upprättas
Martin Reén predikar
Christer Roshamn, Håkan Flank mfl leder musiken
Söndagsskola
Kyrkkaffe

1 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

En kyrkan som är känd för barmhärtighet
Christer Roshamn predikar

Söndagsskola
Kyrkkaffe

8 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

En kyrka där under och tecken sker
Pelle Nordell predikar

Söndagsskola
Kyrkkaffe