Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

26 maj
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Oscar Stålham
Mikael Lundström, David Ekholm mfl
Söndagsskolans avslutning
Kyrkkaffe

2 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst med bön och nattvard

Oscar Stålham
Marie Widenborg och Zjenja Malmlöf
Kyrkkaffe

Församlingsmöte

9 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén
Runa Åhlén
Kyrkkaffe