Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

25 sep
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Lars Mörling från Husbykyrkan predikar
Marie Widenborg, Stefan Andersson, Zjenja Malmlöf mfl leder musiken
Söndagsskola
Kyrkkaffe

2 okt
11:00 - 13:00 Lovsångsgudstjänst

Medverkan av flera av församlingens sångare och musiker
Vittnesbörd och reflektioner från lördagens undervisning
Marianne Källberg
Kyrkkaffe

9 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst för alla åldrar

Marianne Källberg predikar
Linnea Nilsson och Frida Gyll leder musiken
Kyrkkaffe