Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

27 maj
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Stojan Gajicki
Malin och Per Cederberg mfl
Söndagsskolans avslutning
Kyrkkaffe
Gemensamt med Kristna Gemenskapen i Bro

3 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Stojan Gajicki
Katarina Wikström mfl
Kyrkkaffe

10 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén
Marie Byström mfl
Kyrkkaffe