Gudstjänst

  

Eftersom spridningen av corona-viruset återigen ökar gäller nya restriktioner för våra gudstjänster och andra samlingar. Vi vill ta vårt ansvar följa de anvisningar som finns för att kunna fortsätta att träffas med fortsatt
hänsyn till varandra. Från den 1 december gäller därför följande:
  • Varje sällskap som besöker våra samlingar ska hålla minst en meters avstånd till andra sällskap
  • Ett sällskap för bestå av högst 8 personer
  • Kyrkvärdarnas anvisningar om avstånd och sittplatser ska följas.
För att kunna följa detta kommer sittplatserna i våra lokaler att begränsas och en avståndsmarkering att finns i bänkarna. Handsprit kommer att finnas tillgängligt. På detta sätt undviker vi att behöva använda vaccinationsbevis.

Utöver detta gäller de allmänna anvisningarna fortfarande
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • Vi håller avstånd till varandra och undviker att t.ex. skaka hand

VÄLKOMNA!

Vi läser Markusevangeliet